Limbik Lob Tümörleri

Pazar, 06 Mart 2011 10:06 Gaffar Karadoğan
Yazdır

Evre I: Androjene duyarlılığı artan nöronlarda hiperplazik değişiklikler meydabna gelmiştir.

           Bu evrede kastrasyon kesin tedavi sağlar ama hastaların çoğu bu evrede hekime başvurmamaktadır

 

Evre II: Tümör frontal loba bası yapacak kadar büyüdüğünden hastanın entellektüel fonksiyonlarında bozuşma ortaya çıkar.

            Kişi tüm karşı cinsi transparan giymiş olarak algılamakta ve hastada 'kaçan kurtulur düşüncesi hakim durumdadır.

            Bu evrede kastarasyona ek olarak lmbik lobun çıkarılması geçici düzelme sağlar ama beş yıllık rekkürens oaranı %80'dir

Evre III: Beyin ağırlığının dörtte üçü limbik lob tarafından oluşmaktdır,

            artık uçan da kaçan da kurtulmamaktadır. Klinik olarak sürekli prapism hali mevcuttur.

            Radyoterapi ve eşşek sudan geldikten sonrada devam eden dayak kürleri geçici rahatlama sağlar ama kesin tedavi olanaksızdır

Evre IV: Yaygın metastaz mevcuttur, hasta için yapılacak bir şey kalmamıştır.

             Toplumu korumak için hastanın ötenazi hakkını kullanması için dua etmaektaen başka tedavi seçeneği kalmamıştır

Son Güncelleme: Pazar, 06 Mart 2011 10:20